Bestsellers

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

PĀRSKATS
Šo vietni pārvalda Neatsvor. Vietnē lietotie termini “mēs”, “mūs” un “mūsu” attiecas uz Neatsvor. “Neatsvor piedāvā šo vietni un visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas pieejami šajā vietnē, tās lietotājiem ar nosacījumu, ka viņi piekrīt visiem šeit minētajiem noteikumiem, nosacījumiem, politikām un paziņojumiem.

Apmeklējot mūsu vietni un/vai iegādājoties no mums, jūs izmantojat mūsu “Pakalpojumu” un piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus (“Pakalpojuma noteikumi”, “Noteikumi”), tostarp tos papildu noteikumus un nosacījumus un politikas, kas ir izklāstīti šeit un/vai ir pieejami, izmantojot hipersaiti. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz visiem Tīmekļa vietnes lietotājiem, tostarp, bet ne tikai, lietotājiem, kas ir apmeklētāji, piegādātāji, klienti, tirgotāji un/vai satura līdzautori.

Pirms piekļūšanas mūsu vietnei vai tās lietošanas uzmanīgi izlasiet šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Piekļūstot vai izmantojot jebkuru Tīmekļa vietnes daļu, jūs piekrītat šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Ja nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot šo vietni vai mūsu pakalpojumus. Ja šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus uzskatām par mūsu piedāvājumu, piedāvājuma pieņemšana nozīmē pilnīgu un beznosacījumu piekrišanu Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Uz visām jaunajām funkcijām vai rīkiem, kas tiks ieviesti pašreizējā tiešsaistes veikalā, arī attieksies šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Jebkurā laikā šajā tīmekļa vietnes lapā varat iepazīties ar jaunāko Pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt vai mainīt jebkuru šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt šo lapu, lai uzzinātu, vai tajā nav notikušas izmaiņas. Ja pēc izmaiņu veikšanas jūs turpināt izmantot vietni, jūs piekrītat veiktajām izmaiņām.

Mūsu veikala mitinātājs ir uzņēmums Shopify Inc. platforma. Tā ir e-komercijas platforma, kas ļauj mums pārdot mūsu preces un pakalpojumus.

1. SADAĻA – TIEŠSAISTES VEIKALA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
Jūs nedrīkstat izmantot mūsu preces nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem. Turklāt, izmantojot Pakalpojumu, jūs nedrīkstat pārkāpt nekādus jūsu jurisdikcijā spēkā esošos likumus (tostarp, bet ne tikai, autortiesību likumus).
Jums nav atļauts pārraidīt vīrusus vai jebkādu ļaunprātīgu kodu.
Ja jūs pārkāpsiet kādu no Noteikumiem, Pakalpojums tiks nekavējoties pārtraukts.

NODAĻA – VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atteikties sniegt pakalpojumus jebkāda iemesla dēļ.
Jūs saprotat, ka saturs par jums (izņemot kredītkartes informāciju) var tikt pārsūtīts bez šifrēšanas un var attiekties uz. (a) pārraides dažādos tīklos; un (b) modifikācijas, lai saturu varētu pielāgot pieslēguma tīklu vai iekārtu tehniskajām prasībām. Kredītkaršu informācija, pārsūtot to pa tīklu, vienmēr tiek šifrēta.
Jūs piekrītat bez mūsu rakstiskas piekrišanas neatveidot, nedublēt, nekopēt, nepārdot, tālākpārdot vai neizmantot nevienu Pakalpojuma daļu, Pakalpojuma lietošanu, piekļuvi Pakalpojumam vai jebkuru kontaktu tīmekļa vietnē, kurā tiek sniegts Pakalpojums.
Šajā Līgumā izmantotie virsraksti ir iekļauti tikai ērtības labad un neierobežo vai citādi neietekmē šos Noteikumus.

NODAĻA – INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, PILNĪGUMS UN SAVLAICĪGUMS
Mēs neuzņemamies atbildību, ja šajā vietnē sniegtā informācija nav precīza, pilnīga vai atjaunināta. Šajā tīmekļa vietnē sniegtais materiāls ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai, un uz to nevajadzētu paļauties vai to izmantot kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai bez atsauces uz primārajiem, precīzākiem, pilnīgākiem vai piemērotākiem informācijas avotiem. Uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju paļaujaties uz savu risku.
Šajā tīmekļa vietnē var būt ietverta vēsturiska informācija. Vēsturiskā informācija, protams, nav aktuāla un ir sniegta tikai jūsu informācijai. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs tīmekļa vietnes saturu, taču mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju mūsu tīmekļa vietnē. Jūs piekrītat, ka jūs pats esat atbildīgs par mūsu vietnes izmaiņu uzraudzību.

4 NODAĻA – PAKALPOJUMU UN CENU IZMAIŅAS
Mūsu produktu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt Pakalpojumu (vai jebkuru tā daļu vai saturu).
Mēs neesam juridiski atbildīgi pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām izmaiņām, Pakalpojuma cenas izmaiņām vai Pakalpojuma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Mēs neuzņemsimies atbildību pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām cenu izmaiņām, pakalpojuma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.

5. IEDAĻA. PRECES VAI PAKALPOJUMI (ja piemērojams) (ja piemērojams)
Dažas preces vai pakalpojumus var iegādāties tikai tiešsaistē mūsu tīmekļa vietnē. Šo preču vai pakalpojumu daudzums var būt ierobežots, un tās var atgriezt vai apmainīt tikai saskaņā ar mūsu Atgriešanas noteikumiem.
Mēs esam pielikuši visas pūles, lai nodrošinātu, ka mūsu produktu krāsas un attēli mūsu tiešsaistes veikalā ir pēc iespējas precīzāki. Mēs nevaram garantēt, ka jūsu datora monitors precīzi atveidos visas krāsas.
Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma ierobežot mūsu preču pārdošanu vai Pakalpojuma sniegšanu jebkurai personai, ģeogrāfiskajam reģionam vai jurisdikcijai. Mēs varam izmantot šīs tiesības katrā atsevišķā gadījumā. Mēs paturam tiesības ierobežot jebkuru mūsu piedāvāto preču vai pakalpojumu daudzumu. Visi produktu apraksti vai cenas var tikt mainīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, pēc mūsu ieskatiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā izņemt jebkuru produktu no vietnes. Jebkurš šajā tīmekļa vietnē izteikts piedāvājums par jebkurām precēm vai pakalpojumiem ir uzskatāms par spēkā neesošu, ja tas ir aizliegts.
Mēs negarantējam, ka jūsu iegādāto preču, pakalpojumu, informācijas vai citu lietu kvalitāte atbildīs jūsu cerībām vai ka tiks izlabotas jebkādas ar Pakalpojumu saistītas kļūdas.

6. NODAĻA – RĒĶINU UN KONTA INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE
Mēs paturam tiesības atteikties izpildīt jebkuru jūsu pasūtījumu. Mēs pēc saviem ieskatiem varam ierobežot vai atcelt preču daudzumu, kas iegādāts vienai personai, vienai mājsaimniecībai vai vienam pasūtījumam. Šie ierobežojumi var attiekties uz pasūtījumiem, kas veikti no viena un tā paša klienta konta, pasūtījumiem, kas apmaksāti ar vienu un to pašu kredītkarti, pasūtījumiem, kuros izmantota viena un tā pati norēķinu un/vai piegādes adrese. Ja mēs mainīsim vai atcelsim jūsu pasūtījumu, mēs darīsim visu iespējamo, lai jūs par to informētu pa e-pastu. pasta adresi un/vai norēķinu adresi/telefona numuru, kas norādīti rezervācijas brīdī. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus, mūsuprāt, veic tirgotāji, tālākpārdevēji vai izplatītāji.

Jūs piekrītat sniegt atjauninātus, pilnīgus un precīzus datus, lai veiktu maksājumus un iegādātos preces vai pakalpojumus mūsu tiešsaistes veikalā. Ja jūsu dati mainās, jūs piekrītat atjaunināt savu rēķinu un citu informāciju, lai mēs varētu veikt ar jums saistītus naudas darījumus un vajadzības gadījumā ar jums sazināties.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet mūsu Atmaksāšanas politiku.

7. NODAĻA – PAPILDU RĪKI
Mēs varam sniegt jums piekļuvi trešo pušu rīkiem, kurus mēs neuzraugām un pār kuriem mums nav kontroles vai iejaukšanās tiesību.
Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nodrošinām jums piekļuvi šādiem rīkiem (“tādi, kādi tie ir” un “kādi tie ir pieejami”) bez jebkādām garantijām, apliecinājumiem vai nosacījumiem un bez jebkāda apstiprinājuma. Mēs neuzņemamies nekādu juridisku atbildību, kas izriet no izvēlēto trešo pušu rīku izmantošanas.
Jebkuru vietnē piedāvāto rīku izmantošanu izvēlaties veikt uz savu risku un pēc saviem ieskatiem. Jums jāpārliecinās, ka esat iepazinies ar noteikumiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem trešās puses aģents jums nodrošina piekļuvi saviem rīkiem, un piekrītat tiem.
Nākotnē mēs varam piedāvāt arī jaunus pakalpojumus un/vai funkcijas mūsu vietnē (tostarp jaunu rīku un to sastāvdaļu ieviešanu). Arī uz šīm jaunajām funkcijām un/vai pakalpojumiem attieksies šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

8 ATSAUCES UZ TREŠĀM VALSTĪM
Noteikts saturs, preces un pakalpojumi, kas pieejami mūsu Pakalpojumā, var ietvert trešo personu materiālus.
Šajā tīmekļa vietnē esošās saites uz trešām personām var novirzīt jūs uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par trešo personu satura vai informācijas precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs nevaram un nebūsim juridiski atbildīgi par trešo personu sniegtajiem materiāliem vai vietnēm, kā arī par jebkādu citu trešo personu sniegto informāciju, precēm vai pakalpojumiem.
Mēs neesam juridiski atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem saistībā ar preču, pakalpojumu, resursu, satura iegādi vai lietošanu trešo pušu vietnēs. Pirms jebkādas darbības veikšanas rūpīgi izlasiet trešās puses noteikumus un nosacījumus un pārliecinieties, ka tos saprotat. Sūdzības, pretenzijas, komentāri vai jautājumi par trešo pušu precēm vai pakalpojumiem jāadresē tieši trešajām pusēm.

9. IEDAĻA – LIETOTĀJU KOMENTĀRI, ATSAUKSMES UN CITI IESNIEGUMI
Ja pēc mūsu pieprasījuma nosūtīsiet konkrētu materiālu (piemēram, spēles pieteikuma veidlapu) vai bez mūsu pieprasījuma tiešsaistē nosūtīsiet radošas idejas, ieteikumus, plānus vai citus materiālus, mēs ar jums sazināsimies pa e-pastu. pa pastu, pa pastu vai kā citādi (kopā saukti “Komentāri”), jūs piekrītat, ka jebkādi komentāri, ko jūs mums nosūtāt, var tikt rediģēti, kopēti, publicēti, izplatīti, tulkoti citās valodās un citādi izmantoti jebkurā laikā, jebkurā informācijas nesējā un bez ierobežojumiem. Mums nav pienākuma (1) aizsargāt komentārus kā konfidenciālu informāciju; (2) izmaksāt kompensāciju par visiem komentāriem; vai (3) atbildēt uz visiem komentāriem.
Mēs varam, bet mums nav pienākuma uzraudzīt, rediģēt vai dzēst saturu, ko pēc saviem ieskatiem uzskatām par nelikumīgu, apmelojošu, aizskarošu, draudošu, apmelojošu, pornogrāfisku, nepieklājīgu vai citādi pazemojošu, vai kas pārkāpj jebkuras puses intelektuālo īpašumu vai šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus.
Jūs piekrītat, ka jūsu komentāri nepārkāps trešo personu tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmes, privātuma, personības vai citas personiskās vai īpašumtiesības. Jūs arī piekrītat, ka jūsu komentāri nesaturēs nekādus apmelojošus vai citādi nelikumīgus, aizskarošus vai nepieklājīgus materiālus, kā arī datorvīrusus vai citu ļaunprātīgu programmatūru, kas jebkādā veidā varētu ietekmēt Pakalpojuma vai jebkuras ar Pakalpojumu saistītas vietnes darbību. Nedrīkst izmantot arī nepareizu e-pasta adresi. pasta adresi, izlikties par kādu, kas neesat, vai kā citādi maldināt mūs vai trešās personas par savu komentāru izcelsmi. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem saviem komentāriem un to pareizību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai juridisku atbildību par jūsu vai trešo personu publicētajiem komentāriem.

10. NODAĻA – PERSONISKĀ INFORMĀCIJA
Jūsu personiskās informācijas sniegšanu mūsu tiešsaistes veikalā reglamentē mūsu konfidencialitātes politika. Skatiet mūsu konfidencialitātes politiku.

11 IEDAĻA – KĻŪDAS, NEPRECIZITĀTES UN IZLAIDUMI
Laiku pa laikam mūsu tīmekļa vietnē vai Pakalpojumā sniegtajā informācijā var būt drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumi. Šīs drukas kļūdas, neprecizitātes un izlaidumi var attiekties uz produktu aprakstiem, cenām, pārdošanu, piedāvājumiem, piegādes izmaksām, piegādes laikiem un krājumu līmeni. Mēs paturam tiesības labot kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, mainīt vai atjaunināt informāciju un atcelt pasūtījumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, ja kāda informācija par Pakalpojumu mūsu tīmekļa vietnē vai jebkurā ar mums saistītā tīmekļa vietnē ir neprecīza (tostarp pēc tam, kad esat veicis pasūtījumu).
Mēs neuzņemamies saistības atjaunināt, labot vai pārskatīt jebkādu informāciju par Pakalpojumu mūsu tīmekļa vietnē vai jebkurā ar mums saistītā tīmekļa vietnē, tostarp, bet ne tikai, informāciju par cenām, izņemot gadījumus, kad to nosaka likums. Ja vien Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē nav norādīts izveides vai atjaunināšanas datums, visa informācija tiek uzskatīta par atjauninātu un aktuālu.

12. IEDAĻA – AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA
Papildus citiem šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos noteiktajiem aizliegumiem jums ir aizliegts izmantot Tīmekļa vietni vai tās saturu: (a) jebkādiem nelikumīgiem mērķiem; (b) pieprasot vai piedaloties citu personu prettiesisku darbību veikšanā; (c) pārkāpj jebkādus starptautiskus, federālus, provinces vai valsts noteikumus, normas un likumus vai vietējos rīkojumus; (d) pārkāpt vai pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības; (e) uzmācas, aizskar, apvaino, nomelno, pazemo, draud vai diskriminē dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ; (f) sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) augšupielādēt vai pārraidīt vīrusus vai jebkāda cita veida ļaunprātīgu programmatūras kodu, kas tiks vai var tikt izmantots jebkādā veidā, kas var ietekmēt Pakalpojuma vai jebkuras ar Pakalpojumu saistītas vietnes darbību, citas vietnes vai internetu; (h) vākt vai izsekot personisko informāciju par citām personām; (i) surogātpasta (spam), pikšķerēšanas (phishing), ļaunprātīgas programmatūras (pharc), izlikšanās par kādu, kas jūs neesat, lai izspiestu datus (pretext), ļaunprātīgu rakstzīmju (script) un robotu palaišana, lai pārmeklētu vietni (spider, crawl), datu zagšana no vietnes (scrape); (j) jebkādiem nepiedienīgiem vai amorāliem mērķiem; (k) traucēt vai apiet Pakalpojumu vai jebkuru saistīto tīmekļa vietni, citas tīmekļa vietnes vai interneta drošības pasākumus. Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes izmantošanu, ja jūs pārkāpjat kādu no šeit minētajiem aizliegtajiem izmantošanas veidiem.

13. NODAĻA – ATTEIKŠANĀS NO GARANTIJĀM; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
Mēs negarantējam, nepārstāvam un negarantējam, ka mūsu pakalpojumu izmantošana būs nepārtraukta, savlaicīga, droša un bez kļūdām.
Mēs negarantējam, ka, izmantojot mūsu pakalpojumus, iegūsiet precīzus un uzticamus rezultātus.
Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam apturēt Pakalpojuma sniegšanu uz nenoteiktu laiku vai atcelt Pakalpojumu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Jūs nepārprotami piekrītat, ka pakalpojuma lietošana vai nespēja to lietot ir uz jūsu paša risku. Visi pakalpojumi, ko izmantojat mūsu vietnē, tiek sniegti “tādi, kādi ir” un “tādi, kādi ir pieejami”, bez jebkādām garantijām vai jebkādiem citiem nosacījumiem, ne izteiktiem, ne netiešiem, tostarp visām netiešajām preču un pakalpojumu garantijām, pārdošanas, kvalitātes, piemērotības konkrētam mērķim, ilgmūžības, īpašumtiesību un nekaitīguma nosacījumiem, izņemot gadījumus, kad mēs skaidri norādām citādi.
Neatsvor, mūsu direktori, vadītāji, darbinieki, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbuzņēmēji, mācekļi, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licenču izsniedzēji nekādā gadījumā nav juridiski atbildīgi par jebkādām traumām, zaudējumiem, prasībām vai zaudējumiem, jebkādus netiešus, nejaušus, soda, sodus, īpašus vai izrietošus zaudējumus, tostarp, bet ne tikai, zaudētu peļņu, negūtus ieņēmumus, ietaupījumus, zaudētus datus, atjaunošanas izmaksas vai citus līdzīgus zaudējumus. Turklāt mēs neesam juridiski atbildīgi par jebkādu līgumisku deliktu (tostarp nolaidību), stingru atbildību vai citu juridisku atbildību, kas izriet no pakalpojuma lietošanas vai jebkādām precēm, kuras esat iegādājies, izmantojot pakalpojumu. Tāpat mēs neesam juridiski atbildīgi par jebkādām citām prasībām, kas jebkādā veidā saistītas ar pakalpojuma vai produkta lietošanu, tostarp, bet ne tikai, par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem saturā, un mēs neesam juridiski atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai jebkāda veida kaitējumu, kas radies pakalpojuma vai jebkuras publicētās, pārsūtītās vai citādi jums pieejamās informācijas (vai produkta) lietošanas rezultātā, pat ja jūs par to esat bijis informēts. Tā kā dažās valstīs vai jurisdikcijās nav pieļaujami izņēmumi vai ierobežojumi attiecībā uz juridisko atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādās valstīs vai jurisdikcijās mūsu juridiskā atbildība ir ierobežota likumā atļautajā apmērā.

14 NODAĻA – ATLĪDZĪBA
Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un nekaitēt Neatsvor, kā arī tā vecākiem, meitasuzņēmumiem, filiālēm, partneriem, vadītājiem, direktoriem, aģentiem, darbuzņēmējiem, licenču izsniedzējiem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, stažieriem un darbiniekiem, no trešo personu prasībām un prasījumiem par zaudējumu atlīdzību, tostarp pamatotām advokātu atlīdzības izmaksām, kas var izrietēt no vai ir saistītas ar šo Pakalpojuma sniegšanas noteikumu vai saistītās dokumentācijas pārkāpumiem vai ar to, ka jūs pārkāpjat kādu likumu vai trešās personas tiesības.

15. IEDAĻA – KONFLIKTS AR LIKUMU
Ja kāds no šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu noteikumiem tiek atzīts par pretēju likumam, spēkā neesošu vai neizpildāmu, tad šāds noteikums tiek izpildīts, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un neizpildāmo noteikumu vai tā daļu uzskata par atdalāmu no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Šāds lēmums neietekmēs pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

16 NODAĻA – IZBEIGŠANA
Pušu saistības un juridiskās saistības, kas radušās pirms Līguma izbeigšanas dienas, visos gadījumos paliek spēkā arī pēc šā Līguma izbeigšanas.
Līgums par šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem ir spēkā, līdz mēs vai jūs to pārtraucat. Jūs jebkurā laikā varat izbeigt Pakalpojumu sniegšanas noteikumu līgumu. To varat izdarīt, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu Pakalpojumu. Jūs varat arī izbeigt šo līgumu, vienkārši pārtraucot izmantot mūsu vietni.
Ja, mūsuprāt, neesat ievērojis vai mums ir aizdomas, ka neesat ievērojis kādu Pakalpojumu noteikumu vai nosacījumu, mēs varam jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt šo Līgumu, un jums būs juridiska atbildība par visām nesamaksātajām summām līdz Līguma izbeigšanas dienai ieskaitot; un/vai, ja piemērojams, mēs varam liegt jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai).

17. NODAĻA – PILNĪGA VIENOŠANĀS
Ja mēs neizpildām vai neizmantojam kādu no šo Pakalpojuma sniegšanas noteikumu nosacījumiem vai noteikumiem, tas nenozīmē atteikšanos no šiem noteikumiem vai noteikumiem.
Šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi un visas politikas vai darbības noteikumi, ko esam publicējuši šajā vietnē vai kas attiecas uz Pakalpojumu, veido visu vienošanos un vienošanos starp jums un mums un reglamentē Pakalpojuma izmantošanu, aizstājot jebkādus iepriekšējus vai līdzšinējus mutiskus vai rakstiskus līgumus, paziņojumus un priekšlikumus starp jums un mums (tostarp, bet ne tikai, jebkādas iepriekšējās Pakalpojuma sniegšanas noteikumu versijas).
Jebkuras neskaidrības šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu interpretācijā netiek interpretētas pret to pusi, kura ir izpildījusi šo dokumentu.

18. IEDAĻA – REGLAMENTĒJOŠIE TIESĪBU AKTI
Šos Pakalpojuma sniegšanas noteikumus un visus atsevišķos līgumus, saskaņā ar kuriem mēs jums sniedzam savu Pakalpojumu, reglamentē un interpretē saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

19. NODAĻA – IZMAIŅAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMOS
Jebkurā laikā šajā lapā varat apskatīt jaunāko Pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju.
Navit OÜ patur tiesības atjaunināt vai grozīt jebkuru šo Noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas Tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt šo lapu, lai uzzinātu, vai tajā nav notikušas izmaiņas. Ja pēc izmaiņu veikšanas jūs turpināt izmantot Pakalpojumu, jūs piekrītat izmaiņām Pakalpojuma noteikumos.

20. NODAĻA – KONTAKTINFORMĀCIJA
Jautājumi par pakalpojumu sniegšanas noteikumiem jānosūta uz šādu adresi. admin@neatsvor.lt.